Slovensky
English
 
JURA audit s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca audítorská spoločnosť budovaná od roku 2000 na území Slovenskej republiky. Poskytované služby našej spoločnosti zahŕňajú predovšetkým audit obchodných, výrobných podnikov a inštitúcií, neziskových organizácií a rôznych projektov.

Časť podnikateľských aktivít venujeme vedeniu účtovníctva pre malé a stredné firmy a ekonomickému poradenstvu. Významnú časť našich aktivít tvoria poradenské a audítorské služby neziskových organizácií a rôznych projektov.

Ako audítori – fyzické osoby pôsobíme v oblasti auditu, poradenstva a účtovníctva postupne od roku 1992.

Služby zaisťujú skupiny kvalifikovaných zamestnancov a externí spolupracovníci s odbornou praxou v oblasti auditu, finančného hospodárstva, účtovníctva a ekonómie. Pri svojej práci zamestnanci a externí spolupracovníci využívajú dokonalú znalosť miestnych podmienok ako nevyhnutný predpoklad splnenia požiadaviek domácich aj zahraničných klientov.

Spoločnosť JURA audit s. r.o. pracuje v rámci miestnej legislatívy, ktorá definuje odborné a etické správanie audítora v súlade s audítorskými štandardami vydávanými Slovenskou komorou audítorov.

Účtovné závierky spoločností overujeme v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA.

V rámci svojej činnosti spolupracujeme s klientmi pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovných závierok podľa IFRS. Jedná sa väčšinou o spoločnosti, ktoré majú zahraničných majiteľov.

Za realizáciu služieb je zodpovedná Ing. Jarmila Juricová, zapísaná do zoznamu audítorov vedeného Slovenskou komorou audítorov v roku 1994 pod č. licencie 613.
 
Štruktúra zamestnancov je nasledovná :
 
Ing. Juricová Jarmila - audítor č. lic. SKAU 613, konateľ spoločnosti
Ing. Kudlová Denisa - asistent audítora č. lic. SKAU 2696, konateľ spoločnosti
 
 
     Viac informácií o našej spoločnosti získate tu »»
 
 

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Referencie  |  Kontakt